Bootverzekering

De bootverzekering vergoedt schade aan anderen die met of door jouw boot wordt veroorzaakt. Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt je kiezen voor aanvullende dekkingen voor schade aan jouw eigen boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). De bootverzekering noemen we ook wel een pleziervaartuigenverzekering of watersportverzekering.

Veroorzaakt je met jouw boot schade aan iemand anders of aan de spullen of boot van iemand anders? Dan kun je hiervoor aansprakelijk zijn. Met de dekking Aansprakelijkheid bent je verzekerd als je aansprakelijk bent voor schade die met of door jouw boot aan personen of zaken is toegebracht. Verzekeraars vergoeden maximaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis. Ook noodzakelijke hulpverlening is verzekerd. Zoals bijvoorbeeld sleep- en bergingskosten.

Met de Beperkt Casco-dekking is schade aan jouw boot door brand, diefstal, blikseminslag en storm verzekerd. De Volledig Casco-dekking dekt naast de schade genoemd bij de Beperkt Casco-dekking ook alle andere schade aan uw eigen boot door een plotselinge gebeurtenis van buitenaf zoals: aanvaring, stranding, vandalisme en joy-varen. Met de Basis Volledig Casco-dekking is schade aan jouw boot verzekerd. Met de Uitgebreide Volledig Cascodekking is schade aan jouw boot verzekerd inclusief eigen gebrek en de gevolgschade. Dit geldt vaak ook voor motoren tot een bepaald aantal jaren ouderdom

meer verzekeringen

Contact opnemen

Verzekeringen
Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Anders:

* Deze velden zijn verplicht.

Ons doel is om met onze klanten een langdurige persoonlijke relatie op te bouwen waarbij we onze relaties ontzorgen en begeleiden in alle financiële en verzekeringstechnische zaken. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op

Wat wij doen

Verzekeringen

particulier

zakelijk

Financieringen

particulier

zakelijk