skip to Main Content

Pensioenen

Met pensioen gaan nog zo ver weg? Toch is het raadzaam nu al over je pensioen na te denken. Heb je voldoende pensioeninkomen of heb je een pensioentekort? Welke invloed heeft een hypotheek op mijn pensioen? Een pensioenadvies kan dit voor je inzichtelijk maken en oplossingen aandragen om je pensioeninkomen aan te vullen.

Wist je dat een hypotheek een grote invloed heeft op hoeveel je te besteden hebt als je met pensioen gaat?

De meesten gaan nu met pensioen als ze 65 jaar worden. Vanaf 2013 schuift de pensioenleeftijd steeds een paar maanden verder op, tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Als je met pensioen gaat, wil je natuurlijk wel voldoende inkomen hebben om leuke dingen te kunnen blijven doen. Hoeveel pensioeninkomen krijg je? Is dat dan voldoende?

Het pensioeninkomen is opgebouwd uit drie componenten:

  1. De AOW (Algemene Ouderdomswet). Dit is de uitkering die je krijgt van de overheid als je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (die schuift dus steeds iets verder op) .
  2. Het pensioen dat je via je werkgever opbouwt.
  3. Het pensioen dat je zelf via eigen voorzieningen opbouwt.

Bij een goed pensioen wordt er over het algemeen van uitgegaan dat het inkomen op pensioenleeftijd 70% van het laatstverdiende loon is. De verwachting is dat de meeste mensen lager uitkomen en een pensioentekort hebben.

Niet enige factor

Een andere belangrijke factor die jouw besteding beïnvloedt bij een pensioen is de hypotheek. Heb je de woning bijvoorbeeld helemaal hypotheekvrij dan heb je een hoger besteedbaar inkomen dan wanneer je nog een volledige hypotheek hebt. Daarbij spelen twee fiscale zaken een belangrijke rol.

De hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente is voor maximaal 30 jaar aftrekbaar. Juist rond de pensioendatum geldt voor velen dat de hypotheekrente daarom niet meer aftrekbaar is. Dat kan betekenen dat de netto maandlast juist hoger wordt terwijl het pensioeninkomen waarschijnlijk juist lager wordt. Naar mate een groter deel van de hypotheek is afgelost speelt dit minder.

Ook voor degene die op latere leeftijd een woning heeft gekocht en die daardoor op de pensioendatum nog niet te maken heeft met beperking van de hypotheekrenteaftrek, kan te maken krijgen met een lagere aftrek van de hypotheekrente. Op de pensioendatum kun je namelijk geconfronteerd worden met een lager aftrekpercentage als gevolg van een daling van het pensioeninkomen. Bijvoorbeeld voor de pensioendatum val je in het 52% tarief en daarna in het 42% tarief. Het gevolg is dat je hypotheekrenteaftrek minder wordt.

Back To Top