• Home
  • Nieuws
  • Welke waterschades vergoedt uw verzekering

Welke waterschades vergoedt uw verzekering

Geschreven op

Gelukkig hebben veel mensen een inboedel- of opstalverzekering. Deze verzekeringen dekken doorgaans de gevolgen van waterschade. Maar lang niet alle schades worden vergoed. Welke schade dekt uw verzekering en voor welke schade draait u zelf op? 

Waterschades behoren tot de stille schades. Het duurt vaak enige tijd voordat een lekkage aan het licht komt. Bijvoorbeeld als in uw hal het water langs de muren stroomt of uw parket meer weg heeft van een golfend parcours bij midgetgolf. Op die momenten bent u al te laat en is het kwaad al geschied. 

Zo voorkomt u waterschade:

Onderstaande maatregelen kunnen u veel ellende en geld besparen. 

  • Laat uw waterleidinginstallatie elk jaar controleren door een vakman
  • Check het huis en dak regelmatig op beginnende lekkages of kapotte dakpannen.
  • Check goten en regenpijpen regelmatig op vuil en blad
  • Isoleer bij vorst uw waterleidingen en buitenkranen met isolatiemateriaal en sluit de buitenkranen af.

Mocht u toch nog waterschade hebben, neem dan meteen contact met ons op.

Dit vergoeden verzekeraars doorgaans:

  • Schade door regenwater dat via het dak naar binnen is gekomen;
  • Schade door een lekkend waterbed;
  • Een aquarium met een kapotte ruit;
  • De gevolgschade door een gesprongen waterleiding, kapotte afvoer of koppeling.

Extreme weersomstandigheden

Ons klimaat is in rap tempo aan verandering onderhevig. Hete en droge zomers worden afgewisseld met perioden van hevige regenval. Het rioleringssysteem slaagt er dan niet altijd meer in om het vele regenwater af te voeren. Daardoor ontstaat steeds vaker waterschade. Deze schade is echter beperkt gedekt. Sommige verzekeraars hebben bovendien een eigen risico in hun voorwaarden opgenomen.

Gevolgschade

Bij het bepalen van de schade beoordeelt een verzekeraar of de schade onvoorzien is en bekijkt of het om een gevolgschade gaat. Was de dakgoot wel goed onderhouden? Ontbraken er dakpannen? Of stonden de deuren en ramen wagenwijd open? In die gevallen wordt de schade niet vergoed. Ook waterschade door dijkdoorbraken of overstromingen van rivieren valt bij de meeste inboedel- en opstalverzekeringen niet onder de dekking.

Verzekeringen

Een inboedel- en/of een opstalverzekering zit al in het verzekeringspakket van veel mensen. Hiermee bent u verzekerd dat de meeste gevolgen van waterschade zijn gedekt. Met beide verzekeringen komt u al een heel eind.  De opstalverzekering, voor huizenbezitters, dekt namelijk ook de schade aan uw huis. Voor een huurder is een inboedelverzekering voldoende. 

Nog geen verzekering?

Er is een breed pallet aan schadeverzekeringen. Neem voor een goed advies of een overzicht van welke waterschades wel of niet zijn gedekt, contact met ons op!

« Naar het overzicht

Wat wij doen

Verzekeringen

particulier

zakelijk

Financieringen

particulier

zakelijk

Ons doel is om met onze klanten een langdurige persoonlijke relatie op te bouwen waarbij we onze relaties ontzorgen en begeleiden in alle financiële en verzekeringstechnische zaken. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op