Uw bedrijf en de RI&E-verplichting

Geschreven op

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat geldt ook voor een bedrijf. Volgens de Arbowet moet – bijna – ieder bedrijf met personeel een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) maken. Hierin brengt u alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart en kijkt u naar de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf en uw medewerkers. Daarnaast maakt u in de RI&E een plan van aanpak om de risico’s zo klein mogelijk te houden. 

Minder dan de helft van alle bedrijven met personeel in ons land heeft een RI&E gemaakt. Dat is een schrikbarend slechte score. Bedrijven die geen RI&E hebben, riskeren namelijk een boete. Bovendien is zo’n inventarisatie belangrijk, een ongeluk is vaak in een fractie van een seconde gebeurd. Een medewerker kan van de trap vallen of zich verwonden aan een machine. Daarnaast kunnen medewerkers ook te maken krijgen met een burn-out waardoor zij voor een langere tijd uit de running zijn.  

Continuïteit in gevaar

Dat is natuurlijk in de eerste plaats vervelend voor de medewerker die gewond raakt of om een andere reden uitvalt. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor uw bedrijf. Door langdurige afwezigheid van een medewerker kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen. Bepaalde werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld in de knel komen door een krappe bezetting. Of uw bedrijf komt in de problemen omdat u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval.  

Duidelijk overzicht

Een RI&E kan in de meeste gevallen uitkomst bieden. U heeft in ieder geval een duidelijk overzicht van de risico’s en kunt er alles aan doen om deze zo klein mogelijk te houden. 

De RI&E bestaat uit drie onderdelen:

  • Het in kaart brengen van de risico’s: Welke risico’s lopen uw medewerkers en het bedrijf?
  • Het evalueren van de risico’s: Hoe vaak komen deze risico’s voor en wat zijn de mogelijke gevolgen?
  • Een plan van aanpak: Wat gaat u doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden?

Nagenoeg alle bedrijven zijn verplicht een RI&E uit te voeren. Deze verplichting is al sinds 1 januari 1994 van kracht. Mocht u twijfelen of uw bedrijf aan de RI&E-verplichting moet voldoen, check dan eerst de website van het steunpunt RI&E. Daar vindt u ook een algemene en branchegerichte checklist.

Let op: Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige. 

Boete of een waarschuwing

Heeft u een RI&E opgesteld, dan kunt u het niet zomaar in een la leggen. Het risico-overzicht moet aangepast worden als er iets in de arbeidsomstandigheden wijzigt. Het is dus handig om het document in ieder geval eens per jaar door te lezen om te kijken of alle informatie nog actueel is. 

Bij een controle moet u de RI&E kunnen tonen aan de inspecteur. Is er geen RI&E aanwezig, dan volgt er een sanctie, bijvoorbeeld een boete. Als het overzicht niet volledig is, krijgt u een waarschuwing. U moet de RI&E dan binnen drie maanden alsnog compleet maken. 

Vanaf halverwege 2022 wordt er ook strenger gecontroleerd of werkgevers aan de RI&E-plicht voldoen. De Inspectie SZW is een pilot gestart omtrent ‘administratieve handhaving’ om bedrijven op afstand te kunnen controleren op de aanwezig van een RI&E.  

Geen RI&E-verplichting

U hoeft niet aan de RI&E-verplichting te voldoen als alle werknemers in uw bedrijf opgeteld veertig uur of minder werken. Ook als uw bedrijf maximaal 25 medewerkers heeft en gebruikmaakt van een RI&E-instrument uit de CAO óf van een erkend branche RI&E-instrument, bent u het niet verplicht.

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u er meer over weten? Neem dan contact met ons op.

« Naar het overzicht

Wat wij doen

Verzekeringen

particulier

zakelijk

Financieringen

particulier

zakelijk

Ons doel is om met onze klanten een langdurige persoonlijke relatie op te bouwen waarbij we onze relaties ontzorgen en begeleiden in alle financiële en verzekeringstechnische zaken. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op