Prinsjesdag voor ondernemers

Geschreven op

Op Prinsjesdag heeft de Minister van Financiën de kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Wat houden de plannen in voor u als ondernemer en voor uw onderneming? Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen

 • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 37,07% naar 36,93%.
 • De eerste schijf in de inkomstenbelasting stijgt van € 69.399 naar € 73.071.
 • Het minimumloon gaat in 2023 met 10,15 procent omhoog. De AOW en uitkeringen gaan ook omhoog.
 • Het maximale aftrektarief voor de kosten van eigenwoningschulden in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2023 verlaagd van 40% naar 39,93%.
 • Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 naar 0,35%.
 • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100%, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2023 daalt dit percentage naar 83,34%.
 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2023 waarschijnlijk met 15% tot 16%.
 • De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal stoppen.
 • De woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 400.000 naar € 440.000.
 • Voor koopstarters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele studieschuld bepalend. Nu is dat nog de oorspronkelijke studieschuld.
 • Het heffingsvrije vermogen in Box 3 stijgt van € 50.650 naar € 57.000 (dubbel voor fiscale partners).
 • Het huidige tarief in Box 3 wordt met 1% verhoogd naar 32%.
 • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 10 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
 • Het eigen risico blijft hetzelfde als dit jaar: € 385.
 • De maximale zorgtoeslag gaat in 2022 omhoog. Het gaat om een maximale stijging van € 51,08 per maand voor meerpersoonshuishoudens en € 42,83 voor alleenstaanden.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor gepensioneerden en zelfstandige ondernemers, daalt volgend jaar van 5,45% naar 5,43%. Voor werknemers daalt deze van 6,70% naar 6,68%.

Let op!! Het is mogelijk dat er nog wijzigingen optreden.

« Naar het overzicht

Wat wij doen

Verzekeringen

particulier

zakelijk

Financieringen

particulier

zakelijk

Ons doel is om met onze klanten een langdurige persoonlijke relatie op te bouwen waarbij we onze relaties ontzorgen en begeleiden in alle financiële en verzekeringstechnische zaken. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op