Nieuwe hypotheekregels in 2024

Geschreven op

Ook in 2024 worden er veranderingen doorgevoerd. Het is altijd handig om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen, soms leveren nieuwe regels bijvoorbeeld besparingen op. Zeker als u van plan bent om iets aan de hypotheek te veranderen, bijvoorbeeld door een (ander) huis te kopen of te verbouwen, is het belangrijke informatie. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

De leencapaciteit is voor veel mensen aan het veranderen. Dit komt onder andere door de hoge prijzen, de veranderende lonen en nieuwe belastingmaatregelen. Door de inflatie kunnen veel mensen minder lenen. Omdat ook de lonen in veel sectoren stijgen, hebben sommige mensen juist te maken met een hogere leencapaciteit.

Wij zetten de meest belangrijke wijzigingen rond hypotheken voor u op een rij:

Hypotheeknormen

Vanaf 2024 heeft het energielabel van uw huis invloed op de maximale hypotheek. Hoe beter het energielabel, des te meer u kunt lenen. De gedachte hierachter is dat mensen met een energiezuiniger huis lagere energielasten hebben en daardoor hogere hypotheeklasten kunnen dragen. Voor huizen met een E, F, of G-label is het niet mogelijk om extra te lenen. Voor huizen met een C en D-label is er € 5.000 extra beschikbaar. Het bedrag kan oplopen tot € 50.000 bij huizen met het energielabel A++++ met garantie. Dit is vormgegeven als een inkomensafhankelijk extra bedrag aan de hypotheek.

Meer hypotheek voor alleenstaanden

Alleenstaanden met een inkomen van tenminste € 28.000 kunnen vanaf komend jaar € 16.000 extra lenen. Dit moet alleenstaanden iets meer mogelijkheden geven om een huis te kopen. Tot op heden is het voor hen – vooral door de hoge huizenprijzen – lastig om een huis te kopen.

Verduurzamen

Voorheen kon u € 9.000 extra lenen voor verduurzamende maatregelen. Vanaf 2024 is het bedrag dat u extra kunt lenen om te verduurzamen afhankelijk van het energielabel van uw huis. Omdat in huizen met een laag energielabel meer maatregelen nodig zijn, kunnen deze huiseigenaren meer lenen dan huiseigenaren met een hoger energielabel.

Studieschuld

De studieschuld gaat vanaf komend jaar anders meewegen in het bepalen van de maximale hypotheek. Tot nu toe was een benadering van de maandlasten op basis van de oorspronkelijke studieschuld het uitgangspunt bij het vaststellen van de leencapaciteit. Nu worden de maandelijkse lasten van de studieschuld de belangrijkste leidraad.

De studieschuld krijgt waarschijnlijk een grotere impact op de maximale hypotheek omdat de rente op de studieleningen stijgt.

NHG

De grens voor een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt komend jaar naar € 435.000. Wilt u ook energiebesparende maatregelen meefinancieren, dan ligt het maximale bedrag voor de NHG nog zes procent hoger, namelijk op € 461.100. De premie voor de NHG blijft wel gelijk, die is 0,6 procent van de totale hypotheeksom.

Overdrachtsbelasting en startersvrijstelling

De vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters geldt in 2024 voor huizen tot € 510.000. Dat is een flinke stijging ten opzichte van afgelopen jaar. Toen was de maximale waarde nog € 440.000. Mensen tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een huis kopen krijgen eenmalig een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (twee procent). Als een van de twee kopers binnen de leeftijdsgrens valt dan hoeft die persoon over zijn of haar eigen deel geen overdrachtsbelasting te betalen.

Hypotheekrenteaftrek

De rente die u betaalt over de hypotheekschuld is aftrekbaar van het belastbaar inkomen. In 2024 is het maximale aftrekbare percentage 36,97 procent.

Wet Hillen

Mensen die geen of weinig hypotheekschuld hebben, krijgen toch belastingaftrek. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Hillen’. De zogenoemde Hillen-aftrek is het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. In een periode van dertig jaar wordt deze wet afgebouwd. De Hillen-aftrek staat in 2024 op tachtig procent.

Hebt u vragen over een nieuwe of uw huidige hypotheek? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een persoonlijk advies.

« Naar het overzicht

Wat wij doen

Verzekeringen

particulier

zakelijk

Financieringen

particulier

zakelijk

Ons doel is om met onze klanten een langdurige persoonlijke relatie op te bouwen waarbij we onze relaties ontzorgen en begeleiden in alle financiële en verzekeringstechnische zaken. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op