• Home
  • Nieuws
  • Een testament is voor ondernemers extra belangrijk

Een testament is voor ondernemers extra belangrijk

Geschreven op

Het opstellen van een testament is vaak een hele kluif. Toch is het belangrijk. Bij overlijden wilt u natuurlijk niet dat uw onderneming of de familieverhoudingen in het geding komen. Wanneer er geen testament opgesteld is, is bij wet bepaald wie de erfgenamen zijn. Hierin zijn uitsluitend de echtgenoot of geregistreerd partner en bloedverwanten van de ondernemer opgenomen.

Duidelijkheid

In veel gevallen is deze wettelijke bepaling niet of niet volledig passend bij de situatie van de betreffende ondernemer. Misschien hebt u als ondernemer een andere bedrijfsopvolger op het oog of gaat een van de kinderen het bedrijf overnemen. Het liefst wilt u dit natuurlijk zelf regelen en geleidelijk laten verlopen. Maar door overlijden kan de situatie plotseling anders zijn. Een testament zorgt er dan voor dat alles volgens plan verloopt.

Bovendien zorgt een testament ervoor dat er geen onenigheid kan ontstaat tussen de erfgenamen over de te nemen stappen. Alles is namelijk goed vastgelegd. Om de overdracht op rolletjes te laten verlopen, is het handig om een executeur testamentair aan te stellen. Deze persoon zorgt ervoor dat het testament wordt nageleefd en dat alle erfgenamen hun deel krijgen.

Bedrijfsopvolging door kinderen

Een bedrijfsopvolging van ouder naar een van de kinderen is een bijzondere situatie. Om te voorkomen dat de andere erfgenamen tekort worden gedaan, kan in een testament vastgelegd worden dat de bedrijfsopvolger de waarde van de onderneming moet delen met zijn of haar broers en zussen of andere erfgenamen. Een notaris kan hier verder over adviseren.

Is hier niks over vastgelegd, dan gaat de onderneming, net de als andere bezittingen, in eerste instantie naar de echtgenoot. Kinderen kunnen hun erfdeel meestal pas opeisen als de echtgenoot is overleden. Dit is niet in alle situaties de beoogde weg om te bewandelen. Als u een andere weg in gedachte hebt, is het goed om dit vast te leggen in een testament.

Fiscaal voordeel

Naast een goede familiaire relatie, zorgt een testament er ook voor dat alles financieel gezien zo goed mogelijk is geregeld. De standaard wettelijke verdeling sluit namelijk niet optimaal aan bij de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Dit is een regeling die is bedoeld om bedrijfsopvolgingen zonder fiscale belemmeringen te laten verlopen. Kortweg houdt deze regeling in dat de erfgenaam over de waarde van het bedrijf tot 1 miljoen euro geen erfbelasting hoeven te betalen als het bedrijf door hem of haar wordt voortgezet.

Als deze regeling niet van toepassing is, dan moet er wel erfbelasting betaald worden. Dit kan de continuïteit van het bedrijf in de weg staan.

Naast de BOR is er een regeling voor bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting. Het is belangrijk om hier ook goed naar te kijken om de bedrijfsopvolging fiscaal zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Uitsluitingsclausule

Het is mogelijk om in het testament op te nemen dat de erfenis van de ontvanger privé blijft (de uitsluitings- of privéclausule). Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de kinderen hun verkregen erfenis na een eventuele scheiding niet hoeven te delen met hun ex-partner.

Een testament is een belangrijk document om te zorgen dat de erfenis en bedrijfsopvolging voor alle partijen zo goed en soepel mogelijk verloopt. Dit is goed voor de continuïteit van het bedrijf en voor de relaties van familieleden onderling.

« Naar het overzicht

Wat wij doen

Verzekeringen

particulier

zakelijk

Financieringen

particulier

zakelijk

Ons doel is om met onze klanten een langdurige persoonlijke relatie op te bouwen waarbij we onze relaties ontzorgen en begeleiden in alle financiële en verzekeringstechnische zaken. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op