skip to Main Content

Waak voor cyberrisk!

cyberriskverzekering

Cyberrisk ofwel cybercrime. Steeds vaker is dit onderwerp in het nieuws? DDoS-aanvallen, gehackte computersystemen of geïnfecteerde computersystemen. Het raakt uw bedrijf regelrecht in het hart. Wat zijn de financiële risico’s? Hoe kunt u zich hiertegen wapenen? De schade voor bedrijven als gevolg van cyberrisk loopt jaarlijks in de honderden miljoenen euro’s. En daar blijft het niet bij. Bedrijven lopen continu het risico om slachtoffer te worden van cyberrisk. Maar ook binnen uw organisatie kan het op dat gebied door menselijke fouten goed misgaan.

Extra kosten

Cyberrisk zadelt ondernemers op met extra kosten. Door een storing wachten klanten op hun bestelling en uw bedrijf kan niet binnen de beloofde termijn leveren. Met als gevolg extra kosten om de storing te verhelpen en via een andere – en duurdere – weg het product alsnog op tijd te leveren. De computerproblemen zijn tegenwoordig zo complex dat de oplossing werk is voor experts. Zij zorgen dat het hart van uw bedrijf weer virusvrij gaat draaien. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Zeker als u uw bedrijf ook nog wilt wapenen tegen nieuwe cyberaanvallen.

Meldplicht datalekken

Een van de ergste dingen die een bedrijf kan overkomen is een datalek, waardoor bijvoorbeeld klantgegevens op straat komen te liggen. Met als gevolg: stevige claims en weglopende klanten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei van kracht is geworden, stelt strenge eisen aan de registratie van datalekken. Organisaties moeten alle datalekken intern registreren en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bovendien moet u klanten op de hoogte brengen over de diefstal van hun persoonsgegevens.

De AP mag bij overtreding een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro (of vier procent van de wereldwijde jaaromzet).

Verzekering bedrijfsbelang

Steeds meer ondernemers onderkennen het bedrijfsbelang van hun computersystemen. Het stilliggen van bedrijfsactiviteiten of het niet kunnen leveren, kosten handenvol geld. Een cyberriskverzekering dekt extra kosten door cyberrisk. De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking, verzekerd bedrag, eigen risico en de genomen preventiemaatregelen.

Meer weten over een cyberverzekering? Neem dan contact met ons op.

Back To Top