skip to Main Content

Vrijkomende lijfrente? dit zijn uw opties!

lijfrente2019

Voor veel ondernemers komt over niet al te lange tijd de lijfrente vrij. Rond de eeuwwisseling was een lijfrenteverzekering als aanvulling op een AOW-uitkering zeer in trek. Mede door de fiscale aftrekbaarheid. Wat kunt u doen met het vrijkomende bedrag? Dit zijn de opties!

Ondernemers zijn per definitie pioniers en vrijbuiters, in de goede zin van het woord. U kunt het werk uitoefenen waar uw hart ligt en durft een risico te nemen. Vooruitkijken is dan ook een goede kwaliteit van veel ondernemers, zowel zakelijk als privé. Bijvoorbeeld als het om uw pensioen gaat.

Als ondernemer bouwt u niet automatisch een pensioen op. Een aanvulling op uw toekomstige AOW-uitkering, zult u zelf moeten regelen. En dat hebben veel ondernemers in het verleden ook gedaan in de vorm van een lijfrenteverzekering.

Vermoedelijk komt de einddatum van deze verzekering snel in zicht. U ontvangt dan een uitkering waarmee u verplicht bent een lijfrente aan te kopen. Zo heeft u dat destijds afgesproken, maar inmiddels zijn er alternatieven die wellicht nóg beter aansluiten bij uw nieuwe leven als pensionado.

Lager belasting tarief

Na de einddatum van uw verzekering krijgt u maandelijks lijfrente uitgekeerd. Dat is een vast bedrag per maand. De fiscus ziet dit als inkomen waardoor u er belasting over moet betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen. Bent u al met pensioen, dan valt u mogelijk in een lager belastingtarief.

Lage rente, lage uitkering

Uw verzekeraar geeft u als basis twee keuzes: een tijdelijke of levenslange uitkering. Bij de eerste mogelijkheid ontvangt u bijvoorbeeld tien of vijftien jaar een uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de rentestand. Die is momenteel, zoals bekend, laag. Hoe lager de rente, des te lager uw uitkering.

U hoeft echter nog geen gebruik te maken van dit aanbod. U mag uw lopende verzekering ook nog verlengen. U mag zelfs veranderen van verzekeraar of een nieuwe spaarvorm kiezen, zoals banksparen.

Hogere uitkering

Banksparen levert meer rendement op dan de uitkering van uw lijfrenteverzekering. Door de lagere kosten valt uw uitkering doorgaans ook nog eens hoger uit. Veel ondernemers stappen na afloop van hun lijfrenteverzekering over op banksparen.

Banksparen kent twee belangrijke verschillen met een lijfrente-uitkering. Zo ontvangt u bij banksparen vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd maximaal twintig jaar een uitkering. Komt u te overlijden, dan stopt uw uitkering. Het tegoed gaat over naar uw nabestaanden.

Niet verplicht

Sommige lijfrenteverzekeringen vallen nog onder het oude regime. Dat geldt voor verzekeringen die voor 1992 zijn afgesloten en premiebetalende lijfrenteverzekeringen van vóór 16 oktober 1990. Hierbij bent u niet verplicht om een lijfrente aan te kopen. Er zijn verzekeringen waarbij u het gespaarde bedrag zelfs aan iemand mag schenken.

Op maat

Als ondernemer heeft u ‘het plaatje voor uw oude dag’ al voor ogen. Uw uitkering moet dan ook passen bij uw persoonlijke situatie of wensen. Wilt u een advies, neem dan contact met ons op.

Back To Top