skip to Main Content

Er zijn veel risico’s die uw vermogen en/of uw inkomsten en die van uw werknemers bedreigen. Denk hierbij aan een ernstig ongeval of een juridisch conflict. Gelukkig kunt u zich tegen de financiële gevolgen hiervan prima verzekeren. Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven van de verzekeringen die u af kunt sluiten om uw vermogen te beschermen. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
Iedere ondernemer of elk bedrijf kan volkomen onbedoeld schade veroorzaken bij derden, zoals consumenten, werknemers en leveranciers. De schadeclaim waarmee u dan geconfronteerd wordt, kan in de miljoenen lopen. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, kortweg AVB, verzekert u de financiële gevolgen van schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering
Een ondernemer levert niet alleen een product of dienst. Een ondernemer is werkgever, organiseert, lost problemen op maar is zelf ook klant. Door complexe en uitgebreide regelgeving, kan een ondernemer met allerlei geschillen worden geconfronteerd. Met de bedrijfsrechtsbijstand wordt u bij zakelijke conflicten altijd bijgestaan door juridische specialisten.

Bedrijfsschade verzekering
Met de bedrijfsschadeverzekering verzekert u de vermindering van de brutowinst van uw bedrijf als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis. Bij een bedrijf of instelling waar een Bedrijfsschadeverzekering minder van toepassing is, kan een extra kosten verzekering uitkomst bieden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover alle derden, voor schade als gevolg van fouten in de uitoefening van het verzekerde beroep.

Zakenreis verzekering
De Zakenreisverzekering is bestemd voor directie en medewerkers van een bedrijf, die regelmatig voor het bedrijf op reis gaan naar het buitenland. De verzekering dekt onder andere verlies, diefstal of beschadiging van uw reisbagage en kosten voor geneeskundige behandeling.

Back To Top