skip to Main Content

Bedrijfspand
Er zijn verschillende risico’s in en om uw bedrijfspand(en) die u dient af te dekken om bedrijfscontinuïteit te garanderen na schade. Natuurlijk is het niet nodig om alles wat los en vast zit te verzekeren. Hieronder geven wij u een overzicht van mogelijk verzekeringen omtrent uw bedrijfspand(en) die u kunt afsluiten. Voor een advies op maat verzoeken wij u echter contact op te nemen met ons kantoor.

Gebouwenverzekering
Schade aan het bedrijfsgebouw en de inventaris vormt één van de grootste gevaren voor een bedrijf omdat deze schade de kern van de onderneming raakt. Een gebouwenverzekering biedt uitgebreide dekking voor schade aan uw bedrijfspand(en).

Glasverzekering
Glas is kwetsbaar en zeker als u over een winkel, showroom of vitrine beschikt, is schade een reëel risico. Als aanvulling op uw bedrijfsgebouwen- of inventaris-/goederenverzekering is het met aan te bevelen een glasverzekering af te sluiten.

Inventaris/goederenverzekering
Een inventaris/goederenverzekering dekt schade aan de goederenvoorraad, de inventaris en het huurdersbelang die in uw bedrijfspand aanwezig is. De verzekering biedt dekking tegen schade door bijvoorbeeld brand, inbraak of storm.

Computer-/elektronicaverzekering
Computers en elektronica nemen een steeds prominentere plaats in binnen bedrijfsprocessen. U kunt deze apparatuur in één keer verzekeren tegen schade door van buiten komende oorzaken via een computer-/elektronicaverzekering.

Extrakostenverzekering
Wanneer schade aan het gebouw en/of de inhoud hiervan niet tot directe omzetderving leidt, is een bedrijfsschadeverzekering niet nodig. De extrakostenverzekering biedt in dat geval uitkomst.

Milieuschadeverzekering
Een milieuschadeverzekering biedt dekking voor kosten van sanering van grond en grond- en oppervlaktewater. Ook de gevolgschade van bodem- of waterverontreiniging kunt u via deze verzekering afdekken.

Reconstructieverzekering
De Reconstructiekostenverzekering dekt gedurende een afgesproken periode de kosten die gemaakt moeten worden om de administratieve gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen (zowel op papier als elektronisch) zoals voor de schade.

Back To Top