skip to Main Content

Dit zijn de belasting- en wetswijzigingen voor 2021

Na de jaarwisseling verandert voor ondernemers weer het een en ander op belasting(s)- en wetgevingsgebied. Het maakt niet uit of u freelancer, zzp’er of dga bent. Iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Hoe zit het met de zelfstandigenaftrek en de vennootschapsbelasting? Of met de bijtelling voor uw elektrische bestelauto? We zetten het voor u op een rij.

Als ondernemer neemt u verantwoorde risico’s om uw bedrijf zo goed mogelijk draaiende te houden. U heeft dan recht op zelfstandigenaftrek en betaalt belasting over de winst van uw onderneming.

Afbouw zelfstandigenaftrek
Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost zorgt ervoor dat u tot nu toe over 7.030 euro van uw winst geen belasting hoefde te betalen. Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs afgebouwd tot 3.240 euro. Volgend jaar is de zelfstandigenaftrek gedaald naar 6.670 euro.

Lage tarief vennootschapsbelasting omlaag
Het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat vanaf 1 januari omlaag van 16,5 procent naar 15 procent. Meer mkb-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot 245.000 euro, nu is dat nog 200.000 euro. Een jaar later – in 2022 – wordt dit bedrag verder verhoogd naar 395.000 euro. 

Aanmerkelijk belang
Heeft u meer dan vijf procent van alle aandelen van uw bedrijf in bezit, dan spreekt de ficus van aanmerkelijk belang. Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 26,25 procent nu naar 26,9 procent in 2021.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Om werkgevers een duwtje in de rug te geven om toch te investeren in (en na) coronatijd is er vanaf 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Bij elke investering die u doet, bijvoorbeeld een nieuwe machine, zonnepanelen of een elektrische bestelauto, krijgt u een korting. Deze korting kunt u verrekenen met de af te dragen loonheffingen. Wilt u meer weten of een rekenvoorbeeld? Kijkt u dan op deze pagina van de overheid.

Wegenbelasting elektrische bestelauto

Wilt u voor uw bedrijf een volledig elektrische bestelauto aanschaffen, dan hoeft u tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Dat geldt ook voor de zogeheten plug-in hybrides.

Back To Top