skip to Main Content

De kinderen spelen weer buiten

De zomer is in aantocht en kinderen spelen steeds vaker op straat. Maar een ongelukje zit in een klein hoekje: een bal door uw raam, een kras op uw auto of omgevallen bloempotten in uw tuin. Wie vergoedt eigenlijk deze schade?

Het komt geregeld voor: op straat spelende kinderen die schade veroorzaken aan bijvoorbeeld uw auto of uw huis. Maar ook úw kinderen kunnen bezittingen van uw buren beschadigen. Een omvallend fietsje van uw zoon of dochter veroorzaakt al snel een flinke kras op de auto van uw buurman.

Geen opzet

In dat geval is de schade gedekt via uw aansprakelijkheidsverzekering. Controleer wel of u een gezinsdekking heeft bij uw aansprakelijkheidsverzekering. Zijn uw kinderen jonger dan 14 jaar, dan keert uw verzekering bij schade altijd uit. Is uw zoon of dochter ouder dan 14 jaar dan moet u aantonen dat er geen opzet in het spel is. Veroorzaakt een van uw kinderen schade in het huis of tuin van anderen, dan moet u de schade melden bij de inboedelverzekering van uw vrienden of buren.

Uw schade

Wat moet u doen als een kind bij u schade veroorzaakt? Als u weet wie de ‘dader’ is, dan moet u de ouder(s) van het kind aansprakelijk stellen. De aansprakelijkheidsverzekering van de ouders vergoedt dan de schade.

Als groep aansprakelijk

Heeft u een flinke kras op uw auto en is niet duidelijk wie van de kinderen de schade heeft veroorzaakt, dan kunt u de kinderen als groep aansprakelijk stellen. Dat kan als de kinderen ouder zijn dan veertien jaar. U moet dan wel de gegevens van een van de kinderen hebben. U kunt dan de ouders hoofdelijk aansprakelijk stellen. Zijn de kinderen jongeren dan veertien jaar dan geldt de groepsaansprakelijkheid niet.

Heeft u nog geen aansprakelijkheidsverzekering? Of Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We adviseren u graag.

Back To Top