skip to Main Content

Bedrijf verkopen bij arbeidsongeschiktheid?

aov2017

Veel ondernemers staan er niet vaak bij stil: het inkomen bij langdurige ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid. Niet werken betekent vaak ook geen inkomen. Terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan. Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw inkomen wegvalt?

Voor een zelfstandig ondernemer is het wegvallen van het inkomen vaak een groot probleem, zowel privé als zakelijk. Misschien moet u uw huis wel verkopen of, erger nog, stoppen met uw bedrijf of uw bedrijf verkopen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dekt het verlies aan inkomen als u niet meer kunt werken. Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijgt u via een AOV een aanvulling op uw inkomen.

Arbeidsongeschikt?

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het belangrijk eerst het begrip arbeidsongeschiktheid duidelijk te beschrijven. U bent arbeidsongeschikt als u:

– Uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen;

– Of geen passende arbeid kunt doen;

– Of geen ander beroep meer kunt uitvoeren.

Risico?

Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, dan is het verstandig om vooraf een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld: Welk eigen risico wilt of kunt u lopen? Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid moet de verzekering uitkeren? Tot welke leeftijd wilt u de verzekering laten uitkeren? Wilt u een gelijkblijvende of stijgende uitkering? Op basis waarvan wilt u uw arbeidsongeschiktheid laten bepalen: beroeps, passend of gangbaar?

Ook voor een directeur-grootaandeelhouder is een arbeidsongeschiktheidsverzekering
een goede optie. Deze verzekering is zowel privé als via uw besloten vennootschap af te sluiten.

Maatwerk
Wilt u meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een dergelijke verzekering afsluiten, neem dan contact met ons op. Ons advies gaat altijd uit van maatwerk. Uw persoonlijke situatie en keuzes zijn daarbij het uitgangspunt.

Back To Top