skip to Main Content

Arbeidsongeschikt! En dan?

burnoutAOV

In 2018 waren verwondingen en letsel als gevolg van een ongeluk de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Psychische klachten als overspannenheid en burn-out waren goed voor 17 procent van alle claims voor arbeidsongeschiktheid. Bent u wel goed verzekerd?

Veel ondernemers doen er alles aan om naast hun drukke bestaan zo gezond mogelijk door het leven te gaan. Daardoor voelen ze zich – en zijn ze in de praktijk ook – langer fit. Bovendien blijven ze ook mentaal lenig. Een gezonde levensstijl is nog geen garantie voor een lang en onbezorgd leven. Bij een sportieve levensstijl horen helaas ook ongelukken, onder meer tijdens het (race)fietsen, voetballen, maar vooral ook tijdens het skiën. Al die ongelukken zorgen ervoor dat u uw werk niet of gedeeltelijk niet meer kunt doen.

Huis verkopen

Niet werken betekent voor een ondernemer vaak het wegvallen van zijn inkomen. En dat heeft flinke gevolgen, zowel zakelijk als privé. Kunt u uw maandelijkse hypotheeklasten nog wel betalen? Misschien moet u uw huis wel verkopen? Of stoppen met het bedrijf, uw levenswerk.

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dan dekt uw verzekering uw verlies aan inkomen. Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u via de AOV nog een aanvulling op uw inkomen.

Arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Dat bent u als u:

  • Uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen,
  • Of geen passende arbeid kunt doen,
  • Of geen ander beroep meer kunt uitvoeren.

 

Persoonlijke situatie

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet bij uw persoonlijke situatie en levensstijl passen. Voordat u een AOV afsluit moet u eerst een aantal belangrijke vragen beantwoorden en keuzes maken. De antwoorden bepalen de inhoud van uw verzekering en de hoogte van uw premie. Het gaat om vragen als: welk risico wilt u lopen? En: Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid moet de verzekering gaan uitkeren?

Verder is het belangrijk tot welke leeftijd u de verzekering wilt laten uitkeren? En is dat een gelijkblijvende of stijgende uitkering? Wilt u uw arbeidsongeschiktheid laten bepalen op basis van: beroeps, passend of gangbaar? De antwoorden op deze vragen zult u niet meteen paraat hebben, maar zijn wel van belang. Denkt u daar goed over na!

Ook voor een directeur-grootaandeelhouder is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitstekende optie. Deze verzekering is zowel privé als via uw besloten vennootschap af te sluiten.

Maatwerk

Wilt u meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een dergelijke verzekering afsluiten? Uw persoonlijke situatie en keuzes zijn het uitgangspunt voor ons advies.

Back To Top